– Det er mange spennende kulturminner på Røros, men i et idemøte var det flere som nevnte at Bergmannsgata, som har gått fra å ha et yrende folkeliv i gamle dager til å være ganske stille, kunne være et fint tema, sier Ann Eliz Held i Røros kunstlag.

I 2017 ble Røros kunstlag valgt som en av ti kunstlag på landsbasis til NåDa, som er et kunstprosjekt for barn og unge fra 12-18 år. Målet er at ungdom skal få økt kunnskap og interesse for lokale kulturminner og lære hvordan en samtidskunster arbeider.

På Røros havnet valget av tema på «Levd liv i Bergmannsgata gjennom 350 år».

– Flere på idémøtet sa også at de ville at barn og unge skulle oppleve mer i gata enn at det er et museumsområde. De ønsket at flere skulle bli kjent med hva som var det levende livet før og bruke gata mer.

100.000 kroner i støtte

Dette er et landsdekkende prosjekt som Norske Kunstforeninger startet.

– Norske Kunstforeninger har fått penger fra DNB til å starte dette prosjektet, og de ti kommunene som ble valgt ut har fått 100.000 kroner hver, sier Held.

I tillegg håper de å få meg seg noen lokale aktører.

– Det å engasjere en kunstner og kjøre et prosjekt godt over et år, det krever en god del, så vi håper at lokale også vil støtte opp om prosjektet.

Knytter til seg røroskunstner

En av betingelsene for pengene var at prosjektet skulle knytte til seg en kunster. Røros kunstlag lyste ut stillingen, og i søknadsbunken var kunstneren Vegard Moen.

– Han er opprinnelig fra Røros, men bor i Sverige. Han er en anerkjent kunstner som har mange oppdrag rundt omkring og som synes at dette er veldig spennende, sier Held.

Kunstprosjektet skal gå over halvannet år. Akkurat hvordan prosjektet vil ta form er foreløpig ikke bestemt.

– Det vil bli flere ringvirkninger av dette prosjektet, aktiviteter og tilbud til unge 12-18 år, og konkrete ting som kommer til å foregå i løpet av våren og sommeren som folk kommer til å merke i gata.

Hør mer om prosjektet her: