16. Mai er tradisjonelt en festkveld for russ, og ungdom generelt.

I Malvik er det jevnlig kontakt mellom kommunens SLT-koordinator, ungdomshusene og politikontakt i løpet av kvelden/natta. "Jeg vet at det er natteravner i gang i Hommelvik" sier ordfører i Malvik, Trond Hoseth.

Trond Hoseth er ordfører i Malvik (AP) Foto: Malvik Arbeiderparti

Når det gjelder Vikhammer og Hundhammeren fortelles det at styret i Natteravnene Hundhammeren på grunn av den pågående pandemien har besluttet å utsette årsmøtet til høsten.

Av samme grunn - og på grunnlag av erfaringene fra i fjor, har styret funnet det mest forsvarlig å ikke sette opp vakter i 2021.

Vi oppfordrer likevel alle som er ute på kveldstur til å ha et blikk på eget nærmiljø. Ha i bakhodet at det ikke går natteravner, og påkall eventuelt hjelp om noen trenger assistanse.

Politiet i Malvik kjenner til stedene ungdom vil samles, og vil patruljere jevnlig.