– Dette er en flyttblokk av granitt som ligger på Kojdalsrya sør for Høistakken i Roltdal almenning, skriver Ola A Hårstad til Nea Radio.

– Blokka er revet løs av innlandsisen i Skardsfjellet på svenskegrensa og flyttet hit sammen med store mengder morene. Morena er spylt vekk av breelvene.

Så da er det bare å gratulere Ola A Hårstad med Ukas lytterbilde. Premien er som vanlig en Nea Radio-kopp!