– For å ta vare på bygninger slik vi ser dem på Røros rundt i norges land så trenger vi folk som skjønner og kan avkode de gamle bygningene og reparere dem på et rett vis med godt håndverk, sier Berit Bakosgjelten som er avdelingsleder for Bygningsvernsenteret på Rørosmuseet.

Bygningsvernsenteret på Rørosmuseet har vært den praktiske pådriveren i prosessen som har endt med at Røros gang på gang blir vist frem som et prakteksempel på hvordan man skal ta vare på kulturarven og de gamle trehusene.

– Ivaretakingen av Bergstaden har avlet mye opplæring av handverkere, slik at vi har et stort fagmiljø på Røros i forhold til folketallet, sier Bakosgjelten videre.

Helt fra Uthusprosjektet og til dagens bachelorstudie i tradisjonelt bygghandverk ved NTNU, så har Rørosmuseet og Bygningsvernsenteret vært tyngdepunktet som tiltrekker seg og skaper et godt fagmiljø.

– Tanken er at her drives det så mye istandsettingsarbeid som avføder, kall det forskning. Det å utvikle håndverket, det å utvikle kunnskapstilfanget ligger i ryggmargen hos oss. Som et museum har vi derfor et samfunnsoppdrag slik sett, sier Bakosgjelten.

Årets Handverksdager

Denne uka og helga foregår Handverksdagene i Bergstaden. Hvert år har Handverksdagene fire forskjellige kurs. Årets kurs er fulle og folk setter seg på ventelister for å bli med.

Kursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker.

– Nettopp det å formidle å dele kunnskapen vår har ligget tungt i Handverksdagene fra det første året. Det at vi som er så priviligert at vi får jobbe med det her hver dag, skal sørge for at flere får kompetansen og ferdighetene til å gjøre samme type arbeid som vi gjør her, sier Bakosgjelten.

Riksantikvarene

Røros har historisk sett hatt et nært forhold til Riksantikvaren fra Harry Fett som var først og Vreim som har påvirket Røros mye, til Stefan Tschudi-Madsen som var riksantikvar når den første verdensarvplaketten ble satt opp, til dagens Riksantikvar Hanna Geiran.

Under den offisielle åpningen av Handverksdagene tidligere i uken understreket Geiran nettopp dette.

– Vi kan han så mye vern eller så mange planer som vi vil, men uten en dyktig håndverker kan vi se langt etter et godt resultat. Det er derfor Handverksdagene på Røros er så viktige, sa hun.

Begeistret for Røros: Riksantikvar Hanna Geiran under åpningen av de 22. Handverksdagene på Røros. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Årets Handverksdager har åpen dag i dag lørdag i Kurantgården og avsluttes i morgen klokken 14:00.

Hør intervjuet med Bakosgjelten her: