Brekken har fått sin egen nettavis. Bak bygdefolket.no står en gjeng ildsjeler med redaktør Marit Manfredsdotter i spissen. Hun sier trusselen om å legge ned Brekken skole i høst, skapte grunnlaget for nettstedet.

– Det var foreldreutvalget og foreldre i Brekken som var veldig fortvilet over at skolen skulle legges ned. Og ryker skolen - ja hva er da det neste som ryker, sier hun og mener det var her ideen om ei nettside ble skapt. Hun sier hun ble forespurt om å være med, noe det ikke var vanskelig å si ja til.

Redaktøren skryter uhemmet av redaksjonen, som består av åtte personer. Nettstedet ble lansert den 15. desember og har blitt svært godt mottatt av publikum og kan allerede skilte med tusenvis av visninger.

Om enn så lenge er bygdefolket.no kun på nett, og på spørsmål om avisen også kan komme på papir, svarer redaktøren at det er det vanskelig å si noe sikkert om.

– Vi starter her, så får vi se, sier hun og legger til at nettstedet er gratis og fritt fram for alle å lese. Hør intervju med Marit Manfredsdotter her: