Nesjøen Foto: Statkraft

Hva skal gjøres?

Demningen skal få et nytt lag med stein på vannsiden (plastres), morenekjernen skal heves, damkronen forsterkes med større stein og tappekapasiteten skal økes fra 185m3/s til 500 m3/s ved å drive en ny tunnel. På grunn av plastringen må dammen tappes ned til det laveste nivået siden oppdemningen for 50 år siden.

Prosjektet vil være et viktig bidrag til fortsatt å sikre produksjon av fornybar og regulerbar vannkraft i mange tiår fremover.

Her kan du lese mer om framdriften i prosjektet

Involverte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet fordi dagens dam tilfredsstiller ikke nye og strengere krav til damsikkerhet.

Rehabiliteringsprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Statkraft Energi AS (prosjekt- og byggeledelse), Norconsult (prosjekterende), AF Gruppen (hovedentreprenør) og Lysaker & Thorrud (mekanisk leverandør), i tillegg til å engasjere lokalt næringsliv.

Nesjøen Foto: Statkraft