Protesterer mot avlyst kommunestyremøte

På grunn av få saker så er neste ukes kommunestyremøte på Røros avlyst. Dette reagerer Høyres representant Mona Slettum på. Hun skriver i en pressemelding at det var særdeles synd at kommunestyremøtet i januar utgår.  Det er høy aktivitet innenfor flere områder i Røros Kommune og da hadde det vært fint å kunne bruke kommunestyremøter uten fastsatt agenda til gjennomgang/informasjon av saker det jobbes med. Det kan være status  på planverk , kommunereform m.m.

Fristen for interpellasjoner er vel heller ikke ute enda. Informasjon til innbyggerne våre kan ikke undervurderes, skriver Mona Slettum og får støtte av partikollega Ola Sandnes.

Hun får også støtte fra arbeiderpartiets Anne Grethe Beck Andersen som skriver i en epost at hun er 100 prosent enig med Mona i dette:

– Det er bedre å ha to møter med relativt få saker, enn ett med en anstrengt agenda. Vi trenger både å drøfte sakene ordentlig og å ha god tid på orienteringer, slik at vi kan stille spørsmål uten å føle tidspress, sier Beck Andersen.